Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong
Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong
Hỗ trợ trực tuyến
Ms: PHƯƠNG
0937979945

Email: thaingocdung1187@gmail.com

NGỌC DUNG
0767500651

Email: thaingocdung1187@gmail.com

báo giá
DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
3125 Lượt xem

 

GÓI THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP KINH DOANH

THỦ TỤC

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật.

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép.

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

  5.     Soạn mẫu phụ lục I-15 doanh nghiệp nộp sở kế hoạch và đầu tư.

 

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi vốn điều lệ

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc 

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh.

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÙNG QUẬN/ HUYỆN

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện.

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông sáng lập.

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi tên công ty.

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

  5.     Làm thủ tục khắc dấu.

  6.     Thông báo phát hành mẫu dấu.

CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

. 1.     Tư vấn thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

  5.     Làm thủ tục khắc dấu.

  6.     Thông báo phát hành mẫu dấu.

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ KHÁC QUẬN/ HUYỆN

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi địa chỉ khác quận/ huyện

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép, con dấu

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

  5.     Làm thủ tục khắc dấu.

  6.     Thông báo phát hành mẫu dấu.

THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH/ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Phí: Liên hệ

Thời gian: 03 ngày làm việc

  1.     Tư vấn thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh của chi nhánh/văn       phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  2.     Soạn thảo hồ sơ + ủy quyền nộp, nhận giấy phép kinh doanh.

  3.     Xin cấp giấy phép kinh doanh.

  4.     Đăng bố cáo thay đổi trên cổng thông tin quốc gia

 

Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường