Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong

Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong
Đăng kí giấy phép kinh doanh ở Bình Dương | Dang ki giay phep kinh doanh o Binh Duong
Hỗ trợ trực tuyến
Ms: PHƯƠNG
0937979945

Email: thaingocdung1187@gmail.com

NGỌC DUNG
0767500651

Email: thaingocdung1187@gmail.com

báo giá
THỦ TỤC TẠM NGƯNG - HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
2600 Lượt xem

1. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty:

- Thông báo Về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;

- Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

- Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty  thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Thời hạn hoàn thành

      Thời gian thực hiện tạm ngừng kinh doanh công ty là 03 – 05 ngày làm việc. Thời gian này bắt đầu tính kể từ sau ngày nhận được hồ sơ có đầy đủ chữ ký và đóng dấu của khách hàng. Ngày làm việc là ngày các cơ quan Đăng ký kinh doanh làm việc, trừ thứ 7, chủ nhật.

3. Một số lưu ý khi tạm ngừng kinh doanh công ty

- Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.

- Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về tạm ngừng kinh doanh của công ty trong thời hạn 36 giờ.

- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm.

- Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

- Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

- Trong quá trình tạm ngừng doanh nghiệp công ty vẫn phải đóng thuế môn bài và nộp báo cáo tài chính cho những tháng chưa tạm ngừng trong năm.

4. Các dich vụ  tư vấn Bình Phương về thủ tục tạm ngừng kinh doanh:

- Tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân;

- Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

- Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

- Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần;

- Tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh;

- Tạm ngừng kinh doanh đối với chi nhánh / văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh.

DỊCH VỤ TẠM NGƯNG - HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI  Phí Dịch Vụ: 500.000 đồng

Hotline: 0937 979 945 - 0767 500 651 Ms Phương 

Bài viết khác
Về đầu trang
Gọi điện SMS Chỉ đường